โลหะบัดกรี ไร้สารตะกั่ว (RoHs)

เราต้องการที่จะช่วยในการสร้างอนาคตที่สดใสและมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น ซึ่งปราศจากความขัดแย้งระหว่างการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยที่สุดและ ความพยายามในการปกป้อง อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของโลก

เป้าหมายของเราคือการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของเรา โดยยังทำการแสวงหาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างสรรค์ทางด้านนวัตกรรมทางด้านเทคนิคและการลดค่าใช้จ่าย อีกด้วย