การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO

บริษัท นิฮอน สุพีเรียได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์ทั้งจาก ISO9001 และ ISO14001

ISO9001 (ระบบบริหารคุณภาพ)

นโยบายคุณภาพ

องค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำระบบ และโครงสร้างการผลิตผลิตภัณฑ์ และการบริการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้ารวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย ด้วยความรวดเร็วและต้นทุนที่ต่ำกว่าเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้า