Tiêu chuẩn ISO

Nihon Superior được cấp đầy đủ chứng nhận tiêu chuẩn ISO9001 và ISO14001

ISO14001 (Hệ thống quản lý môi trường)

Triết lý bảo vệ môi trường

Công nhận việc đạt sự cân bằng với môi trường toàn cầu là một trong những thách thức quan trọng nhất phải đối mặt với tất cả nhân loại, Nihon Superior cam kết hoàn thành mục tiêu của mình bằng cách xem việc bảo vệ môi trường toàn cầu luôn luôn đi đầu trong các hoạt động kinh doanh.

Chính sách môi trường

Với vai trò là một nhà sản xuất và kinh doanh kim loại vật liệu hàn, Nihon Superior cam kết cung cấp dựa trên triết lý môi trường của chúng tôi theo cách sau.

 • Chúng tôi sẽ cố gắng giảm bớt gánh nặng của chúng tôi trong các hoạt động đến môi trường thông qua:
  • Sử dụng hiệu quả nhất nếu có thể, tái chế tài nguyên thiên nhiên.
  • Mở rộng phát triển bán các sản phẩm môi trường.
  • Phát triển năng lượng bảo tồn
  • Giảm thiểu chất thải.
 • Chúng tôi sẽ thiết lập mục tiêu về môi trường và dành thành công trong mỗi khu vực. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra  xem xét lại dựa trên các kết quả đánh giá nội bộ  về mặt kỹ thuật và kinh tế.
 • Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các quy định và tiêu chuẩn cũng như các hướng dẫn khác có liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát các vật liệu có hại cho môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.
 • Chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục môi trường và thúc đẩy sự tương tác với cộng đồng địa phương.
 • Chúng tôi sẽ phát triển và thiết lập vững chắc một hệ thống quản lý môi trường, và liên tục cải thiện hệ thống bằng cách tiến hành định kỳ kiểm tra môi trường.
 • Chúng ta sẽ kiểm soát tất các các chất độc hại với môi trường và ngăn ngừa sự ô nhiễm môi trường.
 • Chúng tôi sẽ đảm bảo cho tất cả các nhân viên và những người làm việc cho Nihon Superior thông qua triết lý bảo vệ môi trường cách ghi lại bởi văn bản và chúng tôi sẽ phát hành nó ra bên ngoài công ty.

Ban hành: Tháng sáu, năm 2004 sửa đổi: tháng 5, 2011
Tetsuro Nishimura, tổng thống Nihon Superior Co., Ltd.

Các hoạt động môi trường

Duy trì sự cân bằng giữa xã hội và môi trường toàn cầu

Từ các sản phẩm điện tử gần gũi đến ngành công nghiệp công nghệ cao, Nihon Superior tạo ra các sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong một loạt các lĩnh vực. Chúng tôi xác định “chất lượng cao” không chỉ là cam kết để cung cấp các công nghệ kim loại hàn tinh vi nhất. Chúng tôi còn cam kết đóng góp cho thế giới tốt hơn bằng cách tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường.

Những thành tựu như chứng nhận ISO 14001 trong khu vực Nhật bản của chúng tôi và sự phát triển phát triển một loại các sản phẩm không chì NSe-Solder đã nói lên mức độ quan tâm của chúng tôi trong việc cam kết đảm bảo bảo vệ môi trường.

Nihon Superior sẽ tiếp tục phát triển các vật lệu hàn kim loại công nghệ mới, luôn luôn phấn đấu để tìm sự cân bằng giữa môi trường sản xuất lành mạnh và các công nghệ tiên tiến nhất.

Chúng tôi đã xem xét cách thức chúng tôi thu thập, xử lý và tái chế xỉ thiếc, và đảm bảo rằng nó có thể được tái sử dụng và tái chế.