สาขาเวียดนาม

สำนักงาน กรุงฮานอย

ประเทศเวียดนาม สำนักงานตัวแทนของ บริษัท นิฮอน สุพีเรีย ประเทศไทย ประจำกรุงฮานอย
106 อาคารHoa Binh อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ชั้น 11 ถนน Hoang Quoc Viet ,
Nghia Do , Cau Giay  กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
โทร : +84-4-3-7689755
แฟกซ์ : +84-4-3-7689757

CONTACT US
vietnam_branch1