Tiêu chuẩn ISO

Nihon Superior được cấp đầy đủ chứng nhận tiêu chuẩn ISO9001 và ISO14001

ISO9001 (Hệ thống quản lý chất lượng)

Chính sách chất lượng

Chúng tôi xây dựng hệ thống sản xuất sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng, bằng cách áp dụng đúng và đầy đủ các quy định luật pháp, kịp thời và kinh tế, phù hợp với ISO14001, mong muốn đạt được sự hài lòng của khách hàng bằng cách cải tiến liên tục.

Mục tiêu chất lượng

Chúng tôi nhắm vào sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, và thời gian giao hàng ngắn, không ngừng theo đuổi để đạt được sự hài lòng cao nhất của khách hàng.

  • Chúng tôi xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001: 2008.
  • Chất lượng của công ty ở tất cả các cấp của tổ chức, phù hợp với các hệ thống quản lý chất lượng cho các hoạt động chất lượng
  • Chúng tôi xây dựng tất cả các đơn vị kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hiểu được tầm quan trọng của pháp luật và các quy định phải tuân theo
  • Tất cả các nhân viên tham gia vào các hoạt động có chất lượng phải đảm trách nhiệm tuân theo chính sách chất lượng của công ty
  • Để thực hiện chính sách chất lượng này, chúng tôi phải thiết lập mục tiêu hàng năm.
  • Chúng tôi  luôn đánh giá xem xét lại chính sách chất lượng này nhằm duy trì sự phù hợp của nó.

Enactment : June, 2004 Revision : May, 2011
Tetsuro Nishimura, President Nihon Superior Co., Ltd.

Cam kết chất lượng

Không ngừng tìm kiếm những sản phẩm cao cấp : thách thức vô tận

Mặc dù sản phẩm của Nihon Superior đã được đánh giá cao bởi nhiều khách hàng của chúng tôi, chúng tôi nhận ra rằng không bao giờ được ngừng nghỉ với thành công đó. Nhu cầu của khách hàng đang ngày càng đa dạng và tinh tế và chúng tôi phải duy trì nỗ lực lâu dài để tiếp tục để đáp ứng những nhu cầu đó. Mục tiêu trọng của chúng tôi là liên tục cải tiến sản phẩm thân thiện với môi trường trong khi tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng.