การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO

บริษัท นิฮอน สุพีเรียได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์ทั้งจาก ISO9001 และ ISO14001

การรับรองมาตรฐาน ISO

สาขาในประเทศ

บริษัท นิฮอน สุพีเรีย ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในปี 2002 และรวมถึงฉบับปรับปรุงเป็น ISO14001: 2004

บริษัท นิฮอน สุพีเรีย ได้รับการรับรอง ISO9001 มาตรฐานการจัดการคุณภาพในปี 2004

Environmental Management Systems (ISO14001)
Registration date : 21 August 2002
Registration Number : EC02J0128
Certifying organization : Japan Audit and Certification Organization for Environment and Quality (JACO)
Registration basis : Head Office, Tokyo Sales Office, Nagoya Sales Office, Tsuyama Office, Toyonaka Office, R&D Office
Quality Management Systems (ISO9001)
Registration date : 26 August 2004
Registration Number : QC04J0095
Certifying organization : Japan Audit and Certification Organization for Environment and Quality (JACO)
Registration basis : Head Office, Tokyo Sales Office, Nagoya Sales Office, Tsuyama Factory, Osaka Distribution Center, R&D Center, Toyonaka Factory

สาขาในต่างประเทศ

Malaysia NIHON SUPERIOR (M) SDN.BHD.

Environmental Management Systems (ISO14001)
Registration date : 30 July 2004
Registration Number : MY-ER0358
Certifying organization : IQNet and SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
Quality Management Systems (ISO9001)
Registration date : 3 September 2004
Registration Number : MY-AR3354
Certifying organization : IQNet and SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

Thailand NIHON SUPERIOR (THAILAND) CO.,LTD.

Environmental Management Systems (ISO14001)
Registration date : 25 may 2017
Registration Number : C2017-01618
Certifying organization : Perry Johnson Registrars, inc.
Quality Management Systems (ISO9001)
Registration date : 25 May 2017
Registration Number : C2017-01619
Certifying organization : Perry Johnson Registrars, inc.

China NIHON SUPERIOR (SUZUHOU) CO.,LTD.

Environmental Management Systems (ISO14001)
Registration date : 9 December 2010
Registration Number : 681058
Certifying organization : Guardian Independent Ceritfication Ltd.
Accredited by Member of the IAF MLA
Quality Management Systems (ISO9001)
Registration date : 7 December 2010
Registration Number : 681771
Certifying organization : Guardian Independent Ceritfication Ltd.
Accredited by Member of the IAF MLA