เงื่อนไขการให้บริการ

เว็บไซต์นี้ (http://www.nihonsuperior.co.jp/english/) มีการจัดการโดย บริษัท นิฮอน สุพีเรีย จำกัด (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า “เรา”) เราต้องการผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อยืนยันการได้รับการยอมรับในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่างที่ซึ่งนำมาเพื่อใช้งาน เรามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์และจึงต้องยืนยันการมีตัวตนของผู้ใช้เพื่อยืนยันการยอมรับของข้อกำหนดการใช้งาน เนื่องจากเรามักจะมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ในการใช้กับเว็บไซต์

ข้อสงวนสิทธิ์

เว็บไซต์นี้ ถูกจัดทำเพื่อเป็นสื่อการให้ข้อมูล และต่อต่อกับบุคคลที่สนใจ โดยเราไม่รับรองใดทั้งสิ้น ในเรื่องเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ โดยเมื่อเวลาผ่านไปเราสามารถเปลี่ยนแปลง/ ลบ/ ยกเลิกเนื้อหาบางส่วน หรือทั้งหมดของเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่รับรองใดๆถึงการทำงานที่ไม่เหมาะสมและความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ และเนื่องจากเราไม่รับรองใดๆถึงการทำงานที่เหมาะสมและการรักษาความปลอดภัย เราจึงอาจจะระงับหรือยกเลิกเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น จากความผิดพลาด / เปลี่ยนแปลง /การลบเนื้อหา หรือหยุดให้บริการของ URL ที่อยู่เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร/ตารางข้อมูล/รูปภาพ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ ทำสำเนา, การทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเบี่ยงเบนความสนใจ จากเว็บไซต์ถือเป็นสิ่งต้องห้าม มันไม่ได้ผิดกฎหมายสำหรับคนที่จะดาวน์โหลดโดยไม่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ตราบเท่าที่เป็นการนำไปใช้ส่วนตัวเช่นที่บ้าน แต่หากลูกค้าส่งผ่านเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อสู่บุคคลที่สาม ที่เราพิจารณาแล้วว่าถือเป็นการตกไปอยู่นอกเหนือการนำไปใช้วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์นี้
เราไม่อนุญาตให้นำ ลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร,เครื่องหมายการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ไปใช้

สิทธิในเครื่องหมายการค้า

สิทธิในการใช้ชื่อทางการค้า,เครื่องหมายการค้า หรือ โลโก้ของ บริษัทนิฮอน ซูพีเรีย หรือ บริษัทอื่นใด ในเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า, การป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงกฎระเบียบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตได้

ข้อกำหนดการเชื่อมโยงมายังเวปไซต์นี้

การเชื่อมโยงที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นหน้าแรก (http://www.nihonsuperior.co.th/) หากคุณต้องการที่จะใช้ในเว็บไซต์ของคุณ การเชื่อมโยงไปสู่ส่วนต่างๆของเว็บไซต์นี้ กรุณาสมัครผ่านแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (inquiry form)

เว็บไซต์ใด ๆ ที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้จะต้องไม่ถูกเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา

  1. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่แสดงออกว่าจะไม่เหมาะสมกับ บริษัท ของเรา, กรรมการบริษัท, พนักงาน, ผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ นี้
  2. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและมาตรฐานของความเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
  3. เว็บไซต์ที่จะทำอาจทำให้การยืนยันแสดงตนของเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรายากขึ้นเนื่องจากการใช้เฟรมหรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ
  4. เว็บไซต์ใด ๆ ที่เราพิจารณาที่ไม่เหมาะสม

กฎหมายที่ใช้บังคับและขอบเขตอำนาจศาล

การใช้เว็บไซต์นี้และเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและคดีทั้งหมดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้จะถูกนำเฉพาะในโอซาก้าศาลแขวงญี่ปุ่น

ข้อกำหนดและเงื่อนการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการ ตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย